V-ALERT – Virtual World of Awareness and Learning on Information Security

V-ALERT пројекат делује у сфери развоја културе безбедности информација на интернету. Примарно је намењен деци школског узраста, њиховим наставницима и родитељима.

Опис проjекта

Проjекат V-ALERT бави се безбедношћу интернета код различитих циљних група корисника информационих и комуникационих технологиjа, као што су ученици, наставници, студенти, професори и запослени у ИТ компаниjама. Основни циљеви пројекта јесу подизање свести о значаjу теме и организовање обука коjе уз помоћ иновативних средстава за е-учење пружаjу пун доживљаj присуства у виртуелном свету.

У оквиру проjекта развиjена jе платформа за онлаjн учење у 3Д виртуелном свету која симулира информационе безбедносне претње из стварног живота и омогућава учесницима стицање искуства када jе реч о могућим ризицима и претњама. Педагошки метод на коме почива V-ALERT приступ jесте „учење кроз вежбу“ коjе повећава личну мотивациjу ученика и омогућава боље разумевање и прихватање предложеног модела.

 

Опис проjекта

Проjекат V-ALERT бави се безбедношћу интернета код различитих циљних група корисника информационих и комуникационих технологиjа, као што су ученици, наставници, студенти, професори и запослени у ИТ компаниjама. Основни циљеви пројекта јесу подизање свести о значаjу теме и организовање обука коjе уз помоћ иновативних средстава за е-учење пружаjу пун доживљаj присуства у виртуелном свету.

У оквиру проjекта развиjена jе платформа за онлаjн учење у 3Д виртуелном свету која симулира информационе безбедносне претње из стварног живота и омогућава учесницима стицање искуства када jе реч о могућим ризицима и претњама. Педагошки метод на коме почива V-ALERT приступ jесте „учење кроз вежбу“ коjе повећава личну мотивациjу ученика и омогућава боље разумевање и прихватање предложеног модела.

 

Опис проjекта

Проjекат V-ALERT бави се безбедношћу интернета код различитих циљних група корисника информационих и комуникационих технологиjа, као што су ученици, наставници, студенти, професори и запослени у ИТ компаниjама. Основни циљеви пројекта јесу подизање свести о значаjу теме и организовање обука коjе уз помоћ иновативних средстава за е-учење пружаjу пун доживљаj присуства у виртуелном свету.

У оквиру проjекта развиjена jе платформа за онлаjн учење у 3Д виртуелном свету која симулира информационе безбедносне претње из стварног живота и омогућава учесницима стицање искуства када jе реч о могућим ризицима и претњама. Педагошки метод на коме почива V-ALERT приступ jесте „учење кроз вежбу“ коjе повећава личну мотивациjу ученика и омогућава боље разумевање и прихватање предложеног модела.