SATORI – Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation

Циљ проjекта SATORI jесте развоj и примена концепта заjедничког европског оквира за процену етичког утицаjа у истраживању и иновациjама.

Опис проjекта

У сржи пројекта SATORI стоји побољшање поштовања етичких принципа и закона у истраживању и иновацијама, и њихово прилагођавање еволуцији технологија и друштвених проблема. Партнери развијају оквирну етичку процену коју ће користити европске институције и организације, а која ће бити заснована на детаљним анализама, општеприхваћеним етичким принципима, партиципативном процесу и ангажовању заинтересованих страна укључујући и јавност.

Пројектне активности током прве две године траjања проjекта обухватале су креирање систематизованог списка актуелних пракси и принципа у етичкој процени, идентификациjу постоjећих проjеката и заинтересованих страна, као и процену утицаjа глобализациjе на етичку процену. Чланови конзорциjума су потом приступили првоj процени етичког оквира, паралелно истражуjући, кроз низ радионица са циљем узаjамног учења, потенциjал стандардизациjе, економске исплативости и ризика етичке процене. Упоредо, развиjа се стратегиjа за одрживост SATORI мреже као и праћење развоjа политике на нивоу ЕУ и изван ње.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествуjе у већини радних пакета проjекта и руководи радним пакетом 10 (WP10), односно свим комуникационим активностимa. Партнери су осмислили јединствену стратегију коjа се реализуjе на више нивоа, како би вести и резултати проjекта били доступни не само стручњацима коjи се баве етиком, већ и свим заинтересованим појединцима и институцијама.

Добробит од резултата проjекта имаће друштво у целини, а посебно оне институциjе коjе се баве етичком проценом у истраживању и иновациjама. Оквир етичке процене и предлог стандарда биће примењиви на све научне области, чиме ће се допринети бољем усклађивању прописа и процедура у свим европским земљама, па и шире.

Опис проjекта

У сржи пројекта SATORI стоји побољшање поштовања етичких принципа и закона у истраживању и иновацијама, и њихово прилагођавање еволуцији технологија и друштвених проблема. Партнери развијају оквирну етичку процену коју ће користити европске институције и организације, а која ће бити заснована на детаљним анализама, општеприхваћеним етичким принципима, партиципативном процесу и ангажовању заинтересованих страна укључујући и јавност.

Пројектне активности током прве две године траjања проjекта обухватале су креирање систематизованог списка актуелних пракси и принципа у етичкој процени, идентификациjу постоjећих проjеката и заинтересованих страна, као и процену утицаjа глобализациjе на етичку процену. Чланови конзорциjума су потом приступили првоj процени етичког оквира, паралелно истражуjући, кроз низ радионица са циљем узаjамног учења, потенциjал стандардизациjе, економске исплативости и ризика етичке процене. Упоредо, развиjа се стратегиjа за одрживост SATORI мреже као и праћење развоjа политике на нивоу ЕУ и изван ње.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествуjе у већини радних пакета проjекта и руководи радним пакетом 10 (WP10), односно свим комуникационим активностимa. Партнери су осмислили јединствену стратегију коjа се реализуjе на више нивоа, како би вести и резултати проjекта били доступни не само стручњацима коjи се баве етиком, већ и свим заинтересованим појединцима и институцијама.

Добробит од резултата проjекта имаће друштво у целини, а посебно оне институциjе коjе се баве етичком проценом у истраживању и иновациjама. Оквир етичке процене и предлог стандарда биће примењиви на све научне области, чиме ће се допринети бољем усклађивању прописа и процедура у свим европским земљама, па и шире.

Опис проjекта

У сржи пројекта SATORI стоји побољшање поштовања етичких принципа и закона у истраживању и иновацијама, и њихово прилагођавање еволуцији технологија и друштвених проблема. Партнери развијају оквирну етичку процену коју ће користити европске институције и организације, а која ће бити заснована на детаљним анализама, општеприхваћеним етичким принципима, партиципативном процесу и ангажовању заинтересованих страна укључујући и јавност.

Пројектне активности током прве две године траjања проjекта обухватале су креирање систематизованог списка актуелних пракси и принципа у етичкој процени, идентификациjу постоjећих проjеката и заинтересованих страна, као и процену утицаjа глобализациjе на етичку процену. Чланови конзорциjума су потом приступили првоj процени етичког оквира, паралелно истражуjући, кроз низ радионица са циљем узаjамног учења, потенциjал стандардизациjе, економске исплативости и ризика етичке процене. Упоредо, развиjа се стратегиjа за одрживост SATORI мреже као и праћење развоjа политике на нивоу ЕУ и изван ње.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествуjе у већини радних пакета проjекта и руководи радним пакетом 10 (WP10), односно свим комуникационим активностимa. Партнери су осмислили јединствену стратегију коjа се реализуjе на више нивоа, како би вести и резултати проjекта били доступни не само стручњацима коjи се баве етиком, већ и свим заинтересованим појединцима и институцијама.

Добробит од резултата проjекта имаће друштво у целини, а посебно оне институциjе коjе се баве етичком проценом у истраживању и иновациjама. Оквир етичке процене и предлог стандарда биће примењиви на све научне области, чиме ће се допринети бољем усклађивању прописа и процедура у свим европским земљама, па и шире.

Опис проjекта

У сржи пројекта SATORI стоји побољшање поштовања етичких принципа и закона у истраживању и иновацијама, и њихово прилагођавање еволуцији технологија и друштвених проблема. Партнери развијају оквирну етичку процену коју ће користити европске институције и организације, а која ће бити заснована на детаљним анализама, општеприхваћеним етичким принципима, партиципативном процесу и ангажовању заинтересованих страна укључујући и јавност.

Пројектне активности током прве две године траjања проjекта обухватале су креирање систематизованог списка актуелних пракси и принципа у етичкој процени, идентификациjу постоjећих проjеката и заинтересованих страна, као и процену утицаjа глобализациjе на етичку процену. Чланови конзорциjума су потом приступили првоj процени етичког оквира, паралелно истражуjући, кроз низ радионица са циљем узаjамног учења, потенциjал стандардизациjе, економске исплативости и ризика етичке процене. Упоредо, развиjа се стратегиjа за одрживост SATORI мреже као и праћење развоjа политике на нивоу ЕУ и изван ње.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествуjе у већини радних пакета проjекта и руководи радним пакетом 10 (WP10), односно свим комуникационим активностимa. Партнери су осмислили јединствену стратегију коjа се реализуjе на више нивоа, како би вести и резултати проjекта били доступни не само стручњацима коjи се баве етиком, већ и свим заинтересованим појединцима и институцијама.

Добробит од резултата проjекта имаће друштво у целини, а посебно оне институциjе коjе се баве етичком проценом у истраживању и иновациjама. Оквир етичке процене и предлог стандарда биће примењиви на све научне области, чиме ће се допринети бољем усклађивању прописа и процедура у свим европским земљама, па и шире.