RRI Tools – Tools for Responsible Research and Innovation

Основна идеjа коjа стоjи иза проjекта RRI Tools – Сет алата за одговорно истраживање и иновациjе, јесте унапређивање диjалога између науке и друштва, како би се подстакла и оснажила истраживања и иновациjе коjи су у складу са вредностима и потребама друштва.

Oпис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут климатских промена, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Европска комисиjа све више истиче концепт одговорног истраживања и иновациjа (енгл. RRI – Responsible Research and Innovation) како би подстакла и оснажила истраживачку делатност и иновациjе коjи одговараjу на изазове друштва на одржив и етички прихватљив начин. Циљ проjекта RRI tools jе обезбеђивање метода за већу укљученост jавности у процес истраживања и иновациjа, као и боља координациjа између различитих група заинтересованих страна у том процесу (научно-истраживачке заjеднице, образовне заjеднице, креатори политика, цивилни сектор и привреда).

Након анализе постоjеће европске истраживачке праксе, дефинисања RRI критериjума и испитивања потреба заинтересованих страна, као финални производ проjекта креиран је сет алата (енгл. RRI Тoolkit) за примену овог концепта. У питању је интернет платформа са обиљем ресурса – примера добрих пракси, водича, упутстава, каталога, база података, резултата и докумената бројних европских па и глобалних проjеката, коjа има за циљ да свим заинтересованим странама помогне у реализациjи идеjе о одговорном истраживању и иновациjама. У последњоj фази проjекта, током 2016. године, широм Европе се спроводе тренинзи, радионице, дебате и друге активности коjе за циљ имаjу заступање идеjе о одговорном истраживању и иновациjама и тренирање свих заинтересованих актера за будућу примену овог алата у пракси.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор свих активности у пет земаља Југоисточне Европе – Хрватска, Црна Гора, Албаниjа, Босна и Херцеговинa, и Србиjа. Током 2016. године, ЦПН у Србиjи и земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима и државним институцијама, организује и спроводи тренинге, радионице, трибине и презентације посвећене принципима одговорног истраживања и иновација, односно могућностима коришћења RRI алата у пракси.

Oпис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут климатских промена, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Европска комисиjа све више истиче концепт одговорног истраживања и иновациjа (енгл. RRI – Responsible Research and Innovation) како би подстакла и оснажила истраживачку делатност и иновациjе коjи одговараjу на изазове друштва на одржив и етички прихватљив начин. Циљ проjекта RRI tools jе обезбеђивање метода за већу укљученост jавности у процес истраживања и иновациjа, као и боља координациjа између различитих група заинтересованих страна у том процесу (научно-истраживачке заjеднице, образовне заjеднице, креатори политика, цивилни сектор и привреда).

Након анализе постоjеће европске истраживачке праксе, дефинисања RRI критериjума и испитивања потреба заинтересованих страна, као финални производ проjекта креиран је сет алата (енгл. RRI Тoolkit) за примену овог концепта. У питању је интернет платформа са обиљем ресурса – примера добрих пракси, водича, упутстава, каталога, база података, резултата и докумената бројних европских па и глобалних проjеката, коjа има за циљ да свим заинтересованим странама помогне у реализациjи идеjе о одговорном истраживању и иновациjама. У последњоj фази проjекта, током 2016. године, широм Европе се спроводе тренинзи, радионице, дебате и друге активности коjе за циљ имаjу заступање идеjе о одговорном истраживању и иновациjама и тренирање свих заинтересованих актера за будућу примену овог алата у пракси.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор свих активности у пет земаља Југоисточне Европе – Хрватска, Црна Гора, Албаниjа, Босна и Херцеговинa, и Србиjа. Током 2016. године, ЦПН у Србиjи и земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима и државним институцијама, организује и спроводи тренинге, радионице, трибине и презентације посвећене принципима одговорног истраживања и иновација, односно могућностима коришћења RRI алата у пракси.

Oпис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут климатских промена, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Европска комисиjа све више истиче концепт одговорног истраживања и иновациjа (енгл. RRI – Responsible Research and Innovation) како би подстакла и оснажила истраживачку делатност и иновациjе коjи одговараjу на изазове друштва на одржив и етички прихватљив начин. Циљ проjекта RRI tools jе обезбеђивање метода за већу укљученост jавности у процес истраживања и иновациjа, као и боља координациjа између различитих група заинтересованих страна у том процесу (научно-истраживачке заjеднице, образовне заjеднице, креатори политика, цивилни сектор и привреда).

Након анализе постоjеће европске истраживачке праксе, дефинисања RRI критериjума и испитивања потреба заинтересованих страна, као финални производ проjекта креиран је сет алата (енгл. RRI Тoolkit) за примену овог концепта. У питању је интернет платформа са обиљем ресурса – примера добрих пракси, водича, упутстава, каталога, база података, резултата и докумената бројних европских па и глобалних проjеката, коjа има за циљ да свим заинтересованим странама помогне у реализациjи идеjе о одговорном истраживању и иновациjама. У последњоj фази проjекта, током 2016. године, широм Европе се спроводе тренинзи, радионице, дебате и друге активности коjе за циљ имаjу заступање идеjе о одговорном истраживању и иновациjама и тренирање свих заинтересованих актера за будућу примену овог алата у пракси.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор свих активности у пет земаља Југоисточне Европе – Хрватска, Црна Гора, Албаниjа, Босна и Херцеговинa, и Србиjа. Током 2016. године, ЦПН у Србиjи и земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима и државним институцијама, организује и спроводи тренинге, радионице, трибине и презентације посвећене принципима одговорног истраживања и иновација, односно могућностима коришћења RRI алата у пракси.

Oпис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут климатских промена, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Европска комисиjа све више истиче концепт одговорног истраживања и иновациjа (енгл. RRI – Responsible Research and Innovation) како би подстакла и оснажила истраживачку делатност и иновациjе коjи одговараjу на изазове друштва на одржив и етички прихватљив начин. Циљ проjекта RRI tools jе обезбеђивање метода за већу укљученост jавности у процес истраживања и иновациjа, као и боља координациjа између различитих група заинтересованих страна у том процесу (научно-истраживачке заjеднице, образовне заjеднице, креатори политика, цивилни сектор и привреда).

Након анализе постоjеће европске истраживачке праксе, дефинисања RRI критериjума и испитивања потреба заинтересованих страна, као финални производ проjекта креиран је сет алата (енгл. RRI Тoolkit) за примену овог концепта. У питању је интернет платформа са обиљем ресурса – примера добрих пракси, водича, упутстава, каталога, база података, резултата и докумената бројних европских па и глобалних проjеката, коjа има за циљ да свим заинтересованим странама помогне у реализациjи идеjе о одговорном истраживању и иновациjама. У последњоj фази проjекта, током 2016. године, широм Европе се спроводе тренинзи, радионице, дебате и друге активности коjе за циљ имаjу заступање идеjе о одговорном истраживању и иновациjама и тренирање свих заинтересованих актера за будућу примену овог алата у пракси.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор свих активности у пет земаља Југоисточне Европе – Хрватска, Црна Гора, Албаниjа, Босна и Херцеговинa, и Србиjа. Током 2016. године, ЦПН у Србиjи и земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима и државним институцијама, организује и спроводи тренинге, радионице, трибине и презентације посвећене принципима одговорног истраживања и иновација, односно могућностима коришћења RRI алата у пракси.