Re@WBC: Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WBC Region

Пројекат Re@WBC посвећен је јачању капацитета универзитетског особља, младих истраживача и других професионалаца у сфери високог обазовања.

Опис пројекта

Основни циљ пројекта јесте јачање капацитета особља које ради на високошколским установанама Западног Балкана. У ту сврху ће, током трајања овог трогодишњег пројекта, бити реализовани бројни тренинзи и различити видови размене искустава са партнерским организацијама из Европске уније.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту Re@WBC јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 5 (WP5). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима којима су блиске теме етика и развој капацитета на високошколским установама наше земље и региона.

Опис пројекта

Основни циљ пројекта јесте јачање капацитета особља које ради на високошколским установанама Западног Балкана. У ту сврху ће, током трајања овог трогодишњег пројекта, бити реализовани бројни тренинзи и различити видови размене искустава са партнерским организацијама из Европске уније.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту Re@WBC јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 5 (WP5). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима којима су блиске теме етика и развој капацитета на високошколским установама наше земље и региона.

Опис пројекта

Основни циљ пројекта јесте јачање капацитета особља које ради на високошколским установанама Западног Балкана. У ту сврху ће, током трајања овог трогодишњег пројекта, бити реализовани бројни тренинзи и различити видови размене искустава са партнерским организацијама из Европске уније.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту Re@WBC јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 5 (WP5). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима којима су блиске теме етика и развој капацитета на високошколским установама наше земље и региона.

Опис пројекта

Основни циљ пројекта јесте јачање капацитета особља које ради на високошколским установанама Западног Балкана. У ту сврху ће, током трајања овог трогодишњег пројекта, бити реализовани бројни тренинзи и различити видови размене искустава са партнерским организацијама из Европске уније.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту Re@WBC јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 5 (WP5). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима којима су блиске теме етика и развој капацитета на високошколским установама наше земље и региона.