Пројекат Квантна музика тежи да допринесе потпуно новом начину схватања, разумевања и перципирања музике и квантне физике. Пројекат који спаја уметнике, научнике и инжењере окупљене на изради новог, квантног инструмента (хибридног клавира) и осмишљавања представљања квантних феномена кроз музику, настао је са циљем повезивања наизглед неспојивих светова квантне физике и музике, кроз научно утемељено и уметнички надограђено истраживање и концертно извођење.

Опис проjекта

У разноврсним технолошко-звуковним експериментима, уз коришћење новог инструмента, хибридног клавира, музика кореспондира са мистичним феноменима квантне физике, нудећи могућност за потпуно нови вид тумачења ова два света, али и другачију перцепцију наше физичке реалности. У оквиру пројекта, тим инжењера развија нови хибридни клавир на коме ће клавирски ЛП Дуо изводити композиције инспирисане квантним светом, а у 2018. години биће организована ии међународна музиколошка конференција на којој ће бити представљени резултати пројекта.

Улога ЦПН-а

Улога ЦПН-а је презентација и промоција пројекта, односно представљање пројекта најаразличитијим циљним групама кроз разне канале: медије, друштвене мреже, промотивни материјал, трибинске и предавачке програме, учешће на међународним конференцијама, као и писање текстова за научнопопуларни часопис ЦПН-а Елементи, као и портал Елементаријум.

Опис проjекта

У разноврсним технолошко-звуковним експериментима, уз коришћење новог инструмента, хибридног клавира, музика кореспондира са мистичним феноменима квантне физике, нудећи могућност за потпуно нови вид тумачења ова два света, али и другачију перцепцију наше физичке реалности. У оквиру пројекта, тим инжењера развија нови хибридни клавир на коме ће клавирски ЛП Дуо изводити композиције инспирисане квантним светом, а у 2018. години биће организована ии међународна музиколошка конференција на којој ће бити представљени резултати пројекта.

Улога ЦПН-а

Улога ЦПН-а је презентација и промоција пројекта, односно представљање пројекта најаразличитијим циљним групама кроз разне канале: медије, друштвене мреже, промотивни материјал, трибинске и предавачке програме, учешће на међународним конференцијама, као и писање текстова за научнопопуларни часопис ЦПН-а Елементи, као и портал Елементаријум.

Опис проjекта

У разноврсним технолошко-звуковним експериментима, уз коришћење новог инструмента, хибридног клавира, музика кореспондира са мистичним феноменима квантне физике, нудећи могућност за потпуно нови вид тумачења ова два света, али и другачију перцепцију наше физичке реалности. У оквиру пројекта, тим инжењера развија нови хибридни клавир на коме ће клавирски ЛП Дуо изводити композиције инспирисане квантним светом, а у 2018. години биће организована ии међународна музиколошка конференција на којој ће бити представљени резултати пројекта.

Улога ЦПН-а

Улога ЦПН-а је презентација и промоција пројекта, односно представљање пројекта најаразличитијим циљним групама кроз разне канале: медије, друштвене мреже, промотивни материјал, трибинске и предавачке програме, учешће на међународним конференцијама, као и писање текстова за научнопопуларни часопис ЦПН-а Елементи, као и портал Елементаријум.