Проjекат Хипатија, назван по чувеној античкој математичарки из 4. века наше ере, стреми да младе од 13 до 18 година привуче студијама науке, технологиjе, инжењерства и математике (енгл. STEM) на родно сензитиван начин. Локални експерти у области родне равноправности, науке или научне комуникациjе, средњошколски наставници и тинеjџери неодлучни по питању избора студиjа више су него добродошли да се прикључе активностима у оквиру проjекта Hypatia!

Опис проjекта

Проjекат Хипатија тежи да мотивише и охрабри тинеjџерке и тинеjџере да се определе за студиjе и кариjеру у некоj од STEM области (наука, технологиjа, инжењерство и математика) на начин коjи jе прилагођен поштовању и разумевању родних разликаОчекивања су да пројекат допре до више од 100.000 наставника, 20.000 истраживачких институција и више од 4 милиона ђака и студената.

Улога ЦПН-а

Наjважниjа улога ЦПН-а jе оснивање националног центра коjи има за циљ формирање и оснаживање мреже свих заинтересованих страна активних на пољу родне равноправности. Такође, ЦПН има важну улогу у развоjу акционог локалног плана за родно сензитивну комуникациjу са ученицима, прилагођавање и имплементациjу сета алата за такву комуникациjу, организациjу семинара и дисеминациjу.

Опис проjекта

Проjекат Хипатија тежи да мотивише и охрабри тинеjџерке и тинеjџере да се определе за студиjе и кариjеру у некоj од STEM области (наука, технологиjа, инжењерство и математика) на начин коjи jе прилагођен поштовању и разумевању родних разликаОчекивања су да пројекат допре до више од 100.000 наставника, 20.000 истраживачких институција и више од 4 милиона ђака и студената.

Улога ЦПН-а

Наjважниjа улога ЦПН-а jе оснивање националног центра коjи има за циљ формирање и оснаживање мреже свих заинтересованих страна активних на пољу родне равноправности. Такође, ЦПН има важну улогу у развоjу акционог локалног плана за родно сензитивну комуникациjу са ученицима, прилагођавање и имплементациjу сета алата за такву комуникациjу, организациjу семинара и дисеминациjу.

Опис проjекта

Проjекат Хипатија тежи да мотивише и охрабри тинеjџерке и тинеjџере да се определе за студиjе и кариjеру у некоj од STEM области (наука, технологиjа, инжењерство и математика) на начин коjи jе прилагођен поштовању и разумевању родних разликаОчекивања су да пројекат допре до више од 100.000 наставника, 20.000 истраживачких институција и више од 4 милиона ђака и студената.

Улога ЦПН-а

Наjважниjа улога ЦПН-а jе оснивање националног центра коjи има за циљ формирање и оснаживање мреже свих заинтересованих страна активних на пољу родне равноправности. Такође, ЦПН има важну улогу у развоjу акционог локалног плана за родно сензитивну комуникациjу са ученицима, прилагођавање и имплементациjу сета алата за такву комуникациjу, организациjу семинара и дисеминациjу.

Опис проjекта

Проjекат Хипатија тежи да мотивише и охрабри тинеjџерке и тинеjџере да се определе за студиjе и кариjеру у некоj од STEM области (наука, технологиjа, инжењерство и математика) на начин коjи jе прилагођен поштовању и разумевању родних разликаОчекивања су да пројекат допре до више од 100.000 наставника, 20.000 истраживачких институција и више од 4 милиона ђака и студената.

Улога ЦПН-а

Наjважниjа улога ЦПН-а jе оснивање националног центра коjи има за циљ формирање и оснаживање мреже свих заинтересованих страна активних на пољу родне равноправности. Такође, ЦПН има важну улогу у развоjу акционог локалног плана за родно сензитивну комуникациjу са ученицима, прилагођавање и имплементациjу сета алата за такву комуникациjу, организациjу семинара и дисеминациjу.