CREATIONS: Developing an Engaging Science Classroom

Циљ CREATIONS проjекта је увођење иновативних наставних метода у наставу природних наука и математике (енгл. STEM) заснованих на учењу увиђањем, уз коришћење елемената уметничког стварања. Такав приступ ђацима пружа могућности за разумевање науке кроз активан и креативан ангажман, и међусобну сарадњу

Опис проjекта

Актуелне образовне политике и курикулуми који своде наставне методе на површно и изоловано преношење информација сужавају простор за подстицање радозналости и развој критичког мишљења међу ученицима, посебно када су у питању предмети из тзв. STEM области. CREATIONS педагошки оквир, заснован на учењу увиђањем, уз коришћење елементата позоришта, плеса, фотографије и других облика креативног изражавања, нуди ученицима и наставницима могућност да експериемнтишу са различитим просторима, активностима и идентитетима у истраживању науке. Дугорочни циљ пројекта је да се што већи број младих заинтересује за науку и определи за научну каријеру.

У почетној фази пројекта развијен је CREATIONS педагошки оквир који служи као смерница за одабир примера добре праксе иновативних, креативних приступа настави и њихову адаптацију у CREATIONS „демонстраторе”, тј. конкретне сценарије који се могу користити у настави. Пројектне активности у последњој фази подразумевају ширење и примену CREATIONS педагошког оквира и демонстратора кроз бројне тренинге за наставнике, радионице, летње школе, национална и интернационална такмичења за ученике и наставнике, изложбе, представе и бројне друге активности у 11 европских земаља укључујући и Србију.

Улога ЦПН-а

 ЦПН учествује у комуникационим активностима пројекта и одговоран је за израду сајта, флајера и других промотивних материјала.

Поред тога, ЦПН организује комплетну имплементацију пројекта у Србији, током које ће бити одржани бројне радионице и тренинзи за наставнике у Србији, са циљем представљања CREATIONS модела и његовом применом у раду са ученицима.

Опис проjекта

Актуелне образовне политике и курикулуми који своде наставне методе на површно и изоловано преношење информација сужавају простор за подстицање радозналости и развој критичког мишљења међу ученицима, посебно када су у питању предмети из тзв. STEM области. CREATIONS педагошки оквир, заснован на учењу увиђањем, уз коришћење елементата позоришта, плеса, фотографије и других облика креативног изражавања, нуди ученицима и наставницима могућност да експериемнтишу са различитим просторима, активностима и идентитетима у истраживању науке. Дугорочни циљ пројекта је да се што већи број младих заинтересује за науку и определи за научну каријеру.

У почетној фази пројекта развијен је CREATIONS педагошки оквир који служи као смерница за одабир примера добре праксе иновативних, креативних приступа настави и њихову адаптацију у CREATIONS „демонстраторе”, тј. конкретне сценарије који се могу користити у настави. Пројектне активности у последњој фази подразумевају ширење и примену CREATIONS педагошког оквира и демонстратора кроз бројне тренинге за наставнике, радионице, летње школе, национална и интернационална такмичења за ученике и наставнике, изложбе, представе и бројне друге активности у 11 европских земаља укључујући и Србију.

Улога ЦПН-а

 ЦПН учествује у комуникационим активностима пројекта и одговоран је за израду сајта, флајера и других промотивних материјала.

Поред тога, ЦПН организује комплетну имплементацију пројекта у Србији, током које ће бити одржани бројне радионице и тренинзи за наставнике у Србији, са циљем представљања CREATIONS модела и његовом применом у раду са ученицима.

Опис проjекта

Актуелне образовне политике и курикулуми који своде наставне методе на површно и изоловано преношење информација сужавају простор за подстицање радозналости и развој критичког мишљења међу ученицима, посебно када су у питању предмети из тзв. STEM области. CREATIONS педагошки оквир, заснован на учењу увиђањем, уз коришћење елементата позоришта, плеса, фотографије и других облика креативног изражавања, нуди ученицима и наставницима могућност да експериемнтишу са различитим просторима, активностима и идентитетима у истраживању науке. Дугорочни циљ пројекта је да се што већи број младих заинтересује за науку и определи за научну каријеру.

У почетној фази пројекта развијен је CREATIONS педагошки оквир који служи као смерница за одабир примера добре праксе иновативних, креативних приступа настави и њихову адаптацију у CREATIONS „демонстраторе”, тј. конкретне сценарије који се могу користити у настави. Пројектне активности у последњој фази подразумевају ширење и примену CREATIONS педагошког оквира и демонстратора кроз бројне тренинге за наставнике, радионице, летње школе, национална и интернационална такмичења за ученике и наставнике, изложбе, представе и бројне друге активности у 11 европских земаља укључујући и Србију.

Улога ЦПН-а

 ЦПН учествује у комуникационим активностима пројекта и одговоран је за израду сајта, флајера и других промотивних материјала.

Поред тога, ЦПН организује комплетну имплементацију пројекта у Србији, током које ће бити одржани бројне радионице и тренинзи за наставнике у Србији, са циљем представљања CREATIONS модела и његовом применом у раду са ученицима.

Опис проjекта

Актуелне образовне политике и курикулуми који своде наставне методе на површно и изоловано преношење информација сужавају простор за подстицање радозналости и развој критичког мишљења међу ученицима, посебно када су у питању предмети из тзв. STEM области. CREATIONS педагошки оквир, заснован на учењу увиђањем, уз коришћење елементата позоришта, плеса, фотографије и других облика креативног изражавања, нуди ученицима и наставницима могућност да експериемнтишу са различитим просторима, активностима и идентитетима у истраживању науке. Дугорочни циљ пројекта је да се што већи број младих заинтересује за науку и определи за научну каријеру.

У почетној фази пројекта развијен је CREATIONS педагошки оквир који служи као смерница за одабир примера добре праксе иновативних, креативних приступа настави и њихову адаптацију у CREATIONS „демонстраторе”, тј. конкретне сценарије који се могу користити у настави. Пројектне активности у последњој фази подразумевају ширење и примену CREATIONS педагошког оквира и демонстратора кроз бројне тренинге за наставнике, радионице, летње школе, национална и интернационална такмичења за ученике и наставнике, изложбе, представе и бројне друге активности у 11 европских земаља укључујући и Србију.

Улога ЦПН-а

 ЦПН учествује у комуникационим активностима пројекта и одговоран је за израду сајта, флајера и других промотивних материјала.

Поред тога, ЦПН организује комплетну имплементацију пројекта у Србији, током које ће бити одржани бројне радионице и тренинзи за наставнике у Србији, са циљем представљања CREATIONS модела и његовом применом у раду са ученицима.