STEM School Label

STEM School Label је пројекат креиран са циљем акредитовања школа на европском нивоу, које на ефикасан и иновативан начин приступају подучавању СТЕМ предмета, чиме значајно доприносе усвајању вештина и подизању нивоа компетентности у овој области. Идеја овог пројекта је да оснажи сарадњу између школа, индустрије и истраживача на локалном нивоу, чиме би се олакшао процес преласка из једне у другу етапу у образовању.

Сазнајте више

ReConNeCt

ReConNeCt, European Researchers’ Night project

Главни циљ пројекта ReConNeCt је откривање истинског карактера истраживача и приказивање њихових вишеструких, као и суптилних ”људских” страна. Ово је прави изазов имајући у виду да се истраживачи сматрају неприступачним усамљеницима који воле да решавају мистерије науке, који несебично раде за добробит човечанства, и једном речју, унапређују наш свакодневни живот. У складу са заједничким циљевима Европске ноћи истраживача и поред ових наведених циљева, пројекат ReConNeCt ставља посебан акценат на оно најважније – почетак нечије будуће научне одисеје, тј. инспирисање и мотивисање младих генерација будућих научника и људи који мењају свет.

Сазнајте више

ReFocuS 2.0

ReFocuS 2.0, European Researchers’ Night project

Циљ пројекта “Пут до научног петка” (Road to Friday of Science) је да промени фокус и промовише вредности културног наслеђа и природних ресурса у друштву, као и да истакне колико је значајна улогa коју заједнице играју у очувању културног наслеђа и управљању тим вредностима. Потенцијал који културно наслеђе има да понуди је огроман, а корист од њега је доступна свима. Пратећи тенденције и смернице Европске уније, која препознаје важност културног и природног наслеђа као индикатора и трајне вредности друштвеног развоја, скрећемо пажњу јавности на синергију образовања, културног и природног наслеђа, и одрживог развоја.

Сазнајте више

BESTPRAC

BESTPRAC jе инициjатива коjа има за циљ унапређење стања у области административне подршке транснационалних истраживачких проjеката стварањем мреже истраживачких администратора.

Сазнајте више

PESHES

PESHES: Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIS and System

Основни циљ пројекта PESHES је унапређење управљања, рада и квалитета високошколских установа у Србији. У оквиру испуњавања општег циља, утврђени су специфични циљеви попут дефинисања и имплементације индикатора и мера за оцену високошколских институција и система у целини.

Сазнајте више

RRI Tools

RRI Tools – Tools for Responsible Research and Innovation

Основна идеjа коjа стоjи иза проjекта RRI Tools – Сет алата за одговорно истраживање и иновациjе, јесте унапређивање диjалога између науке и друштва, како би се подстакла и оснажила истраживања и иновациjе коjи су у складу са вредностима и потребама друштва.

Сазнајте више

Art & Science

Art & Science

(Европска мрежа дигиталне уметности и науке)

Настао као резултат претходно утемељене сарадње разноврсних партнерских организација, овај пројекат иницира активни дијалог уметника и научника, и стварање мреже институција које овакву комуникацију и креиране програме могу да представе најширој публици. У времену сложених друштвених, економских и културних процеса и тема, несумњиво је да савремени свет умногоме почива на новим технологијама, естетици актуелних медија и комуникацији жељених садржаја. Основни циљ пројекта, стога, јесте иновативни спој савремених научних истраживања и постојећих пракси у домену дигиталне уметности.

Сазнајте више

Quantum Music

Пројекат Квантна музика тежи да допринесе потпуно новом начину схватања, разумевања и перципирања музике и квантне физике. Пројекат који спаја уметнике, научнике и инжењере окупљене на изради новог, квантног инструмента (хибридног клавира) и осмишљавања представљања квантних феномена кроз музику, настао је са циљем повезивања наизглед неспојивих светова квантне физике и музике, кроз научно утемељено и уметнички надограђено истраживање и концертно извођење.

Сазнајте више

Hypatia

Проjекат Хипатија, назван по чувеној античкој математичарки из 4. века наше ере, стреми да младе од 13 до 18 година привуче студијама науке, технологиjе, инжењерства и математике (енгл. STEM) на родно сензитиван начин. Локални експерти у области родне равноправности, науке или научне комуникациjе, средњошколски наставници и тинеjџери неодлучни по питању избора студиjа више су него добродошли да се прикључе активностима у оквиру проjекта Hypatia!

Сазнајте више

CREATIONS

CREATIONS: Developing an Engaging Science Classroom

Циљ CREATIONS проjекта је увођење иновативних наставних метода у наставу природних наука и математике (енгл. STEM) заснованих на учењу увиђањем, уз коришћење елемената уметничког стварања. Такав приступ ђацима пружа могућности за разумевање науке кроз активан и креативан ангажман, и међусобну сарадњу

Сазнајте више

SATORI

SATORI – Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation

Циљ проjекта SATORI jесте развоj и примена концепта заjедничког европског оквира за процену етичког утицаjа у истраживању и иновациjама.

Сазнајте више

ReFocus

ReFocuS, Researchers’ Night project

Циљ ReFocuS проjекта и концепта Ноћ истраживача је указивање на значај науке у свакодневном животу, приближавање научног метода и начина размишљања ширем делу популације, као и упознавање са локалним истраживачима и њиховим радом. Овакав приступ би као крајњи циљ имао промоцију научне каријере међу младим и неопредељеним школарцима, и одабир научног истраживања као професије.

Сазнајте више

COOL and HOT

COOLandHOT, Researchers’ Night project

Циљеви COOLandHOT пројекта су да разбије и демистификује сталне и поновљене стереотипе о истраживачима, да прикаже стварне научнике који раде у Србији и да их ангажује и укључи у пројекат како би се повећала њихова видљивост у друштву. Овим се истовремено и промовише истраживање у Србији и откривају мотиви да се постане истраживач, који могу да привуку младе да се упусте у научне каријере. Важно је и подизање свести јавности о доприносу истраживача за напредак и развој, али и о актуелним друштвеним проблемима и изазовима, попут климатских промена и глобалног загревања.

Сазнајте више

SciCamp

SciCamp: A Network for Science Camps in Europe

Основна идеја SciCamp пројекта јесте стварање европске мреже научних кампова и њихово повезивање са циљем да се путем неформалног научног образовања значајно повећа број младих заинтересованих за науку, односно њихов потоњи одабир научних каријера.

Сазнајте више

Европски ђачки парламент

Покренут од стране организације Wissenschaft im Dialog из Берлина, пројекат „Европски ђачки парламент“ има за циљ јачање дијалога између ученика средњих школа и научних истраживача у Европи. Ђачки парламент, у организацији Центра за промоцију науке, одржан је у новембру 2013. године у Народној скупштини Републике Србије. Европски ђачки парламент је спроведен у 17 европских земаља, уз финансијску подршку Фондације „Роберт Бош“ (Robert Bosch Foundation).

Сазнајте више

SciVis

SciVis: Making Science Visible

SciVis проjекат развија нове и унапређује постојеће интерактивне методе за боље разумевање науке и технологиjе. Примарна циљна група јесу ђаци и студенти, но резултати пројекта су намењени и најширој публици кроз примену у јавним програмима и активностима.

Сазнајте више

genderSTE

genderSTE – Gender in Science, Technology and Engineering

genderSTE jе мрежа експерата окупљених око заступања родне равноправности у истраживању и иновацијама чији је рад усмерен на деловање ка креирању политика.

 

Сазнајте више

CREAT-IT

CREAT-IT: Implementing Creative Strategies into Science Teaching

CREAT-IT пројекат је посвећен оснаживању вештина наставника природних наука у основним и средњим школама, кроз обогаћивање наставе елементима креативног стваралаштва, уметничких поступака и мултидисциплинарне сарадње.

Сазнајте више

V-ALERT

V-ALERT – Virtual World of Awareness and Learning on Information Security

V-ALERT пројекат делује у сфери развоја културе безбедности информација на интернету. Примарно је намењен деци школског узраста, њиховим наставницима и родитељима.

Сазнајте више

PLACES

PLACES – Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science

Центар за промоцију науке jе био и екстерни партнер европског пројекта под називом PLACES посвећеног развоjу и умрежавању градова научне културе. PLACES пројекат је усмеравао научне институције да развију и ојачају политику научне комуникације на локалном нивоу. У њега је било укључено укупно 69 градова у 27 европских земаља. Приступни документ за град Београд – PLACES декларацију о европским градовима научне културе – потписао је тадашњи градоначелник српске престонице.

Више информација на ecsite.eu/activities-and-services/projects/places

Сазнајте више

Copyright©CPN

2017 – 2019