SySTEM2020: Connecting Science Learning outside the Classroom

Пројекат SySTEM2020 je фокусиран на учење ван школских учионица, пре свега у домену природних наука и математике (енгл. STEM). Мапирање овакве врсте ваннаставних активности широм Европе, али и процена бројности трансдисциплинарних програма су окосница прављења препорука едукаторима за одржавање сличних програма. Истраживање ће обухватити ђаке узраста од 9 до 20 година из 19 земаља, уз равномерну заступљеност различитог географског и социо- економског статуса. Биће укључене и мањине и заједнице миграната чиме се добија активна мапа која покрива различите постојеће праксе у Европи.

Опис проjекта

Светски економски форум је у извештају предвидео да ће се 65% деце која сада похађају школу у будућности бавити занимањима која тренутно не постоје. Само у претходних 10 година се листа 10 најтраженијих вештина значајно изменила, а у самом врху се налазе вештине као што су решавање комплексних проблема, критичко размишљање и креативност, као кључне у науци, а пре свега у СТЕМ дисциплинама (енгл. STEM – Science, Тechnology, Еngineering, and Мathematics). У овом контексту, главни циљ пројекта SySTEM2020 је да идентификује и опише утицај ваннаставног (неформалног) учења код младих, али и да квантификује њихов утицај на различитим нивоима: појединци, групе, генерације, образовни системи.
Испитивањем и мапирањем различитих модела и пракси које могу да се подведу под заједнички именитељ неформалног учења, пројекат ће пружити препоруке организацијама на националном и међународном нивоу за извођење ваннаставних активности. Процена утицаја неформалног образовања помоћу темељне анализе различитих модела неформалног образовања широм Европе даће такође увид у допринос науке друштву у целини. Анализом интердисциплинарних приступа и сарадњом са испитаницима, учесницима, демонстраторима и едукаторима стећи ће се увид у врлине и мане досадашњих програма и дати препоруке за њихово побољшање. Полазна основа за дефинисање главних изазова у неформалном учењу је укључивање заинтересованих страна, пре свега ученика из различитих области као ко-креатора идеја и концепата неформалног образовања. Као крајњи исход пројекта, предвиђа се прављење система препорука за реализацију активности у оквиру неформалног образовања.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествује у свим деловима пројекта. На регионалном нивоу Југоисточне Европе учествује у мапирању различитих модела ваннаставних активности и њиховом међусобном умрежавању. На националном нивоу, задужен је за прављење и праћење
нових ваннаставних активности које се ослањају на самоевалуацију. Центар ће организовати научне кампове у слабије развијеним деловима Србије који иначе немају прилике да буду укључени у образовне моделе попут овог.

Опис проjекта

Светски економски форум је у извештају предвидео да ће се 65% деце која сада похађају школу у будућности бавити занимањима која тренутно не постоје. Само у претходних 10 година се листа 10 најтраженијих вештина значајно изменила, а у самом врху се налазе вештине као што су решавање комплексних проблема, критичко размишљање и креативност, као кључне у науци, а пре свега у СТЕМ дисциплинама (енгл. STEM – Science, Тechnology, Еngineering, and Мathematics). У овом контексту, главни циљ пројекта SySTEM2020 је да идентификује и опише утицај ваннаставног (неформалног) учења код младих, али и да квантификује њихов утицај на различитим нивоима: појединци, групе, генерације, образовни системи.
Испитивањем и мапирањем различитих модела и пракси које могу да се подведу под заједнички именитељ неформалног учења, пројекат ће пружити препоруке организацијама на националном и међународном нивоу за извођење ваннаставних активности. Процена утицаја неформалног образовања помоћу темељне анализе различитих модела неформалног образовања широм Европе даће такође увид у допринос науке друштву у целини. Анализом интердисциплинарних приступа и сарадњом са испитаницима, учесницима, демонстраторима и едукаторима стећи ће се увид у врлине и мане досадашњих програма и дати препоруке за њихово побољшање. Полазна основа за дефинисање главних изазова у неформалном учењу је укључивање заинтересованих страна, пре свега ученика из различитих области као ко-креатора идеја и концепата неформалног образовања. Као крајњи исход пројекта, предвиђа се прављење система препорука за реализацију активности у оквиру неформалног образовања.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествује у свим деловима пројекта. На регионалном нивоу Југоисточне Европе учествује у мапирању различитих модела ваннаставних активности и њиховом међусобном умрежавању. На националном нивоу, задужен је за прављење и праћење
нових ваннаставних активности које се ослањају на самоевалуацију. Центар ће организовати научне кампове у слабије развијеним деловима Србије који иначе немају прилике да буду укључени у образовне моделе попут овог.

Опис проjекта

Светски економски форум је у извештају предвидео да ће се 65% деце која сада похађају школу у будућности бавити занимањима која тренутно не постоје. Само у претходних 10 година се листа 10 најтраженијих вештина значајно изменила, а у самом врху се налазе вештине као што су решавање комплексних проблема, критичко размишљање и креативност, као кључне у науци, а пре свега у СТЕМ дисциплинама (енгл. STEM – Science, Тechnology, Еngineering, and Мathematics). У овом контексту, главни циљ пројекта SySTEM2020 је да идентификује и опише утицај ваннаставног (неформалног) учења код младих, али и да квантификује њихов утицај на различитим нивоима: појединци, групе, генерације, образовни системи.
Испитивањем и мапирањем различитих модела и пракси које могу да се подведу под заједнички именитељ неформалног учења, пројекат ће пружити препоруке организацијама на националном и међународном нивоу за извођење ваннаставних активности. Процена утицаја неформалног образовања помоћу темељне анализе различитих модела неформалног образовања широм Европе даће такође увид у допринос науке друштву у целини. Анализом интердисциплинарних приступа и сарадњом са испитаницима, учесницима, демонстраторима и едукаторима стећи ће се увид у врлине и мане досадашњих програма и дати препоруке за њихово побољшање. Полазна основа за дефинисање главних изазова у неформалном учењу је укључивање заинтересованих страна, пре свега ученика из различитих области као ко-креатора идеја и концепата неформалног образовања. Као крајњи исход пројекта, предвиђа се прављење система препорука за реализацију активности у оквиру неформалног образовања.

Улога ЦПН-а

ЦПН учествује у свим деловима пројекта. На регионалном нивоу Југоисточне Европе учествује у мапирању различитих модела ваннаставних активности и њиховом међусобном умрежавању. На националном нивоу, задужен је за прављење и праћење
нових ваннаставних активности које се ослањају на самоевалуацију. Центар ће организовати научне кампове у слабије развијеним деловима Србије који иначе немају прилике да буду укључени у образовне моделе попут овог.