Научна комуникација налази се у кључноj фази развоjа услед појаве дигиталних комуникационих платформи које не само да представљају нове могућности, већ воде и ка новим изазовима. RETHINK проjекат даје нови угао гледања на научну комуникациjу, који препознаје баријере и неједнакости ка отвореним и рефлективним везама између науке и друштва. RETHINK доноси значаjну и дугорочну промену у научној комуникациjи како би се повећале могућности и надвладале недоумице у свеобухватном процесу дигитализациjе, уз подршку друштву да реши кључне изазове широм Европе и света.

Опис проjекта

Пројекат RETHINK ће представити пут ка даљем развоју научне комуникације, охрабрујући промене засноване на доказима из праксе и примене одговарајуће политике у даљем отварању истраживања и иновација. Како би се то постигло, RETHINK ће дати перспективу од 360° на садашњу научну комуникацију, кроз мапирање тренутних активности у научној комуникацији широм Европе, укључујући и оне које се одвијају у дигиталној сфери. Ово ће резултирати увођењем нових начина обука за све учеснике у научној комуникацији, укључуjући и блогере и људе са друштвених мрежа. На интернету ће бити доступни различити садржаји са циљем да се промене актуелне праксе у научној комуникацији, како би се уклониле препреке ка отвореној комуникацији и привукла нова, млада публика широм Европе. Такође, припремиће се и смернице како би се створило окружење коjе охрабрује отворено истраживање и иновације, и омогућио слободан приступ свим садржајима и подацима који буду прикупљени током процеса истраживања, са циљем подстицања шире дискусије и бољег разумевања научне комуникације и садржаја.

 

Улога Центра за промоциjу науке

Прикупљање података који се односе на истраживање (еко)система научне комуникације, одређивање улога и активности научних комуникатора и спровођење експеримената у којој мери одређени приступи функционишу у различитим контекстима, биће примарне активности Центра. Такође ће се урадити и истраживања о томе које стимулативне структуре могу бити укључене у комуникацију са друштвом, како би се препознале препреке и мапирале могућности за прихварање, развој и тестирање стратегија нових и унапређених пракси. Поред осталог, развиће се и тестирати модели за утврђивање критеријума квалитета у научној комуникацији, уз развој и имплементацију материјала за тренинге. Један од коначних резултата ће бити покретање и вођење Rethinkerspace простора.

Опис проjекта

Пројекат RETHINK ће представити пут ка даљем развоју научне комуникације, охрабрујући промене засноване на доказима из праксе и примене одговарајуће политике у даљем отварању истраживања и иновација. Како би се то постигло, RETHINK ће дати перспективу од 360° на садашњу научну комуникацију, кроз мапирање тренутних активности у научној комуникацији широм Европе, укључујући и оне које се одвијају у дигиталној сфери. Ово ће резултирати увођењем нових начина обука за све учеснике у научној комуникацији, укључуjући и блогере и људе са друштвених мрежа. На интернету ће бити доступни различити садржаји са циљем да се промене актуелне праксе у научној комуникацији, како би се уклониле препреке ка отвореној комуникацији и привукла нова, млада публика широм Европе. Такође, припремиће се и смернице како би се створило окружење коjе охрабрује отворено истраживање и иновације, и омогућио слободан приступ свим садржајима и подацима који буду прикупљени током процеса истраживања, са циљем подстицања шире дискусије и бољег разумевања научне комуникације и садржаја.

 

Улога Центра за промоциjу науке

Прикупљање података који се односе на истраживање (еко)система научне комуникације, одређивање улога и активности научних комуникатора и спровођење експеримената у којој мери одређени приступи функционишу у различитим контекстима, биће примарне активности Центра. Такође ће се урадити и истраживања о томе које стимулативне структуре могу бити укључене у комуникацију са друштвом, како би се препознале препреке и мапирале могућности за прихварање, развој и тестирање стратегија нових и унапређених пракси. Поред осталог, развиће се и тестирати модели за утврђивање критеријума квалитета у научној комуникацији, уз развој и имплементацију материјала за тренинге. Један од коначних резултата ће бити покретање и вођење Rethinkerspace простора.

Опис проjекта

Пројекат RETHINK ће представити пут ка даљем развоју научне комуникације, охрабрујући промене засноване на доказима из праксе и примене одговарајуће политике у даљем отварању истраживања и иновација. Како би се то постигло, RETHINK ће дати перспективу од 360° на садашњу научну комуникацију, кроз мапирање тренутних активности у научној комуникацији широм Европе, укључујући и оне које се одвијају у дигиталној сфери. Ово ће резултирати увођењем нових начина обука за све учеснике у научној комуникацији, укључуjући и блогере и људе са друштвених мрежа. На интернету ће бити доступни различити садржаји са циљем да се промене актуелне праксе у научној комуникацији, како би се уклониле препреке ка отвореној комуникацији и привукла нова, млада публика широм Европе. Такође, припремиће се и смернице како би се створило окружење коjе охрабрује отворено истраживање и иновације, и омогућио слободан приступ свим садржајима и подацима који буду прикупљени током процеса истраживања, са циљем подстицања шире дискусије и бољег разумевања научне комуникације и садржаја.

 

Улога Центра за промоциjу науке

Прикупљање података који се односе на истраживање (еко)система научне комуникације, одређивање улога и активности научних комуникатора и спровођење експеримената у којој мери одређени приступи функционишу у различитим контекстима, биће примарне активности Центра. Такође ће се урадити и истраживања о томе које стимулативне структуре могу бити укључене у комуникацију са друштвом, како би се препознале препреке и мапирале могућности за прихварање, развој и тестирање стратегија нових и унапређених пракси. Поред осталог, развиће се и тестирати модели за утврђивање критеријума квалитета у научној комуникацији, уз развој и имплементацију материјала за тренинге. Један од коначних резултата ће бити покретање и вођење Rethinkerspace простора.