EuroScitizen – Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans

EuroScitizen представља мрежу истраживача која има за циљ да идентификује стратегије које ће повећати ниво научне писмености у Европи користећи еволуцију као модел.

Опис пројекта

 EuroScitizen акција је покренута са циљем да се развија и промовише научнa писменост у европским оквирима у трансдисциплинарној области еволуционе биологије. Проблем нивоа научне писмености уопште посебно је уочљив последњих година. Неспремност једног дела јавности да из понуђеног обиља информација критички издвоји веродостојне, научно утемељене и корисне информације, у великој мери је последица непознавања научних механизама и неразумевањa начина на који се резултати истраживања користе за решавање друштвених проблема.

Акција подразумева укључивање и координисани рад различитих група –  истраживача у еволуционој биологији, стручњака у музејима и научним центрима, научних едукатора и комуникатора, и других. Намера је да се, удруживањем истраживачког и образовно-комуникацијског искуства, као и расположивог потенцијала различитих актера, понуди модел за подстицање научне писмености и медијација у области еволуционе биологије, који могу бити применљиви и у другим научним областима.

 

Улога ЦПН-а:

ЦПН ће се фокусирати на неформално образовање, односно на учење о еволуцији у неформалном контексту. Активности ће бити усмерене на:

  • идентификацију постојећих догађаја и акција у области популаризације науке које су у вези са еволуцијом, и прикупљање података о њиховом утицају на јавност;
  • сумирање досадашњих искустава и давање смерница и препорука за будуће изложбе и друге програмске активности, као и њихову евалуацију;
  • подстицање веза са формалним образовањем, у циљу бољег прихватања еволуције и повећања опште научне писмености у Европи.

Тим ЦПН-а ће такође промовисати ефикасну интеракцију научне и научно-образовне заједнице са јавношћу.

Опис пројекта

 EuroScitizen акција је покренута са циљем да се развија и промовише научнa писменост у европским оквирима у трансдисциплинарној области еволуционе биологије. Проблем нивоа научне писмености уопште посебно је уочљив последњих година. Неспремност једног дела јавности да из понуђеног обиља информација критички издвоји веродостојне, научно утемељене и корисне информације, у великој мери је последица непознавања научних механизама и неразумевањa начина на који се резултати истраживања користе за решавање друштвених проблема.

Акција подразумева укључивање и координисани рад различитих група –  истраживача у еволуционој биологији, стручњака у музејима и научним центрима, научних едукатора и комуникатора, и других. Намера је да се, удруживањем истраживачког и образовно-комуникацијског искуства, као и расположивог потенцијала различитих актера, понуди модел за подстицање научне писмености и медијација у области еволуционе биологије, који могу бити применљиви и у другим научним областима.

 

Улога ЦПН-а:

ЦПН ће се фокусирати на неформално образовање, односно на учење о еволуцији у неформалном контексту. Активности ће бити усмерене на:

  • идентификацију постојећих догађаја и акција у области популаризације науке које су у вези са еволуцијом, и прикупљање података о њиховом утицају на јавност;
  • сумирање досадашњих искустава и давање смерница и препорука за будуће изложбе и друге програмске активности, као и њихову евалуацију;
  • подстицање веза са формалним образовањем, у циљу бољег прихватања еволуције и повећања опште научне писмености у Европи.

Тим ЦПН-а ће такође промовисати ефикасну интеракцију научне и научно-образовне заједнице са јавношћу.

Опис пројекта

 EuroScitizen акција је покренута са циљем да се развија и промовише научнa писменост у европским оквирима у трансдисциплинарној области еволуционе биологије. Проблем нивоа научне писмености уопште посебно је уочљив последњих година. Неспремност једног дела јавности да из понуђеног обиља информација критички издвоји веродостојне, научно утемељене и корисне информације, у великој мери је последица непознавања научних механизама и неразумевањa начина на који се резултати истраживања користе за решавање друштвених проблема.

Акција подразумева укључивање и координисани рад различитих група –  истраживача у еволуционој биологији, стручњака у музејима и научним центрима, научних едукатора и комуникатора, и других. Намера је да се, удруживањем истраживачког и образовно-комуникацијског искуства, као и расположивог потенцијала различитих актера, понуди модел за подстицање научне писмености и медијација у области еволуционе биологије, који могу бити применљиви и у другим научним областима.

 

Улога ЦПН-а:

ЦПН ће се фокусирати на неформално образовање, односно на учење о еволуцији у неформалном контексту. Активности ће бити усмерене на:

  • идентификацију постојећих догађаја и акција у области популаризације науке које су у вези са еволуцијом, и прикупљање података о њиховом утицају на јавност;
  • сумирање досадашњих искустава и давање смерница и препорука за будуће изложбе и друге програмске активности, као и њихову евалуацију;
  • подстицање веза са формалним образовањем, у циљу бољег прихватања еволуције и повећања опште научне писмености у Европи.

Тим ЦПН-а ће такође промовисати ефикасну интеракцију научне и научно-образовне заједнице са јавношћу.