ReConNeCt Upgrade 20.20

Страница у припреми

Сазнајте више

TechEthos

Страница у припреми

Сазнајте више

SoCKETs

Страница у припреми

Сазнајте више

SALL

Страница у припреми

Сазнајте више

DoSE

Страница у припреми

Сазнајте више

ReFocus 3.0

Страница у припреми

Сазнајте више

TeRRIFICA

TeRRIFICA – Territorial RRI fostering Innovative Climate Action

Циљ пројекта TeRRIFICA јесте свеобухватно обједињавање података, истраживања и активности, како би се припремио општи пресек стања условљеног климатским променама у мапираним деловима Европе. Разноврсни приступи који укључују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце треба да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу
против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Сазнајте више

European Artificial Intelligence Lab

European ARTificial Intelligence Lab
(Европска лабораторија вештачке интелигенције)

Вештачка интелигенција (AI – Artificial Intelligence) полагано постаје свеприсутна појава и умногоме обликује наше животе, понашање, навике, активности. Са њеним даљим развојем и очигледним драматичним напретком, отварају се бројна питања, дилеме, страхови или одушевљавања. Но какве су заправо перспективе које AI заиста нуди? И да ли нам и како научници и уметници кроз интердисциплинарну сарадњу и заједничке концепте могу помоћи да разумемо будућност која је већ на прагу, а негде и започела? Пројекат European ARTificial Intelligence Lab се бави бројним сродним темама и отвара заједничку дискусију на широком пољу вештачке интелигенције које укључује неуронауке и роботику, али и нове (суб)дисциплине које још нису нашле своје српске називе, попут Data Science-а, Machine или Deep Learning-а.

Сазнајте више

RRING

Responsible Research and Innovation Networked Globally

Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG).

Сазнајте више

SySTEM 2020

SySTEM2020: Connecting Science Learning outside the Classroom

Пројекат SySTEM2020 je фокусиран на учење ван школских учионица, пре свега у домену природних наука и математике (енгл. STEM). Мапирање овакве врсте ваннаставних активности широм Европе, али и процена бројности трансдисциплинарних програма су окосница прављења препорука едукаторима за одржавање сличних програма. Истраживање ће обухватити ђаке узраста од 9 до 20 година из 19 земаља, уз равномерну заступљеност различитог географског и социо- економског статуса. Биће укључене и мањине и заједнице миграната чиме се добија активна мапа која покрива различите постојеће праксе у Европи.

Сазнајте више

ODDYSEy

Страница у припреми

Сазнајте више

EuroScitizen

EuroScitizen – Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans

EuroScitizen представља мрежу истраживача која има за циљ да идентификује стратегије које ће повећати ниво научне писмености у Европи користећи еволуцију као модел.

Сазнајте више

Scientix IV

Страница у припреми

Сазнајте више

STEM School Label

STEM School Label је пројекат креиран са циљем акредитовања школа на европском нивоу, које на ефикасан и иновативан начин приступају подучавању СТЕМ предмета, чиме значајно доприносе усвајању вештина и подизању нивоа компетентности у овој области. Идеја овог пројекта је да оснажи сарадњу између школа, индустрије и истраживача на локалном нивоу, чиме би се олакшао процес преласка из једне у другу етапу у образовању.

Сазнајте више

RETHINK

Научна комуникација налази се у кључноj фази развоjа услед појаве дигиталних комуникационих платформи које не само да представљају нове могућности, већ воде и ка новим изазовима. RETHINK проjекат даје нови угао гледања на научну комуникациjу, који препознаје баријере и неједнакости ка отвореним и рефлективним везама између науке и друштва. RETHINK доноси значаjну и дугорочну промену у научној комуникациjи како би се повећале могућности и надвладале недоумице у свеобухватном процесу дигитализациjе, уз подршку друштву да реши кључне изазове широм Европе и света.

Сазнајте више

Science Meets Parliaments

 

10. јула 2019. године, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а под покровитељством Joint Research Centrе (JRC) Европске комисије, Центар за промоцију науке по први пут у Србији организује догађај под називом Science Meets Parliaments у Дому Народне скупштине Републике Србије, посвећен климатским променама и сложеним последицама које изазивају.

Сазнајте више

Copyright©CPN

2017 – 2019