SciVis: Making Science Visible

SciVis проjекат развија нове и унапређује постојеће интерактивне методе за боље разумевање науке и технологиjе. Примарна циљна група јесу ђаци и студенти, но резултати пројекта су намењени и најширој публици кроз примену у јавним програмима и активностима.

Опис проjекта

Два главна циља SciVis пројекта су интерактивно информисање јавности о научним и технолошким иновацијама, али и нови концепт обука за будуће наставнике природних и техничких предмета током њихових студија и каснијег професионалног усавршавања.

Центар за промоцију науке је у оквиру пројекта био задужен за развој и изградњу пројектног сајта, као и за примену интерактивних алата у ЦПН клубу током својих програма и догађаја. Алати служе за приближавање природних и техничких наука широј популацији, пре свега оној омладинској, кроз низ креативних активности: научно-популарне игрице и курсеви на интернету, интерактивне изложбе, мобилне апликације, посебно развијени софтвер за интерактивне екране и научни кампови.

Опис проjекта

Два главна циља SciVis пројекта су интерактивно информисање јавности о научним и технолошким иновацијама, али и нови концепт обука за будуће наставнике природних и техничких предмета током њихових студија и каснијег професионалног усавршавања.

Центар за промоцију науке је у оквиру пројекта био задужен за развој и изградњу пројектног сајта, као и за примену интерактивних алата у ЦПН клубу током својих програма и догађаја. Алати служе за приближавање природних и техничких наука широј популацији, пре свега оној омладинској, кроз низ креативних активности: научно-популарне игрице и курсеви на интернету, интерактивне изложбе, мобилне апликације, посебно развијени софтвер за интерактивне екране и научни кампови.

Опис проjекта

Два главна циља SciVis пројекта су интерактивно информисање јавности о научним и технолошким иновацијама, али и нови концепт обука за будуће наставнике природних и техничких предмета током њихових студија и каснијег професионалног усавршавања.

Центар за промоцију науке је у оквиру пројекта био задужен за развој и изградњу пројектног сајта, као и за примену интерактивних алата у ЦПН клубу током својих програма и догађаја. Алати служе за приближавање природних и техничких наука широј популацији, пре свега оној омладинској, кроз низ креативних активности: научно-популарне игрице и курсеви на интернету, интерактивне изложбе, мобилне апликације, посебно развијени софтвер за интерактивне екране и научни кампови.