SciCamp: A Network for Science Camps in Europe

Основна идеја SciCamp пројекта јесте стварање европске мреже научних кампова и њихово повезивање са циљем да се путем неформалног научног образовања значајно повећа број младих заинтересованих за науку, односно њихов потоњи одабир научних каријера.

 

Опис проjекта

Jедан од могућих начина да се млади заинтересују за науку и технологију су и научни кампови, у којима се пружа могућност да се ван школских клупа развија креативност у решавању научних и техничких питања путем истраживања.

Центар за промоцију науке je, као део пројектних активности, организовао већи број научних кампова у земљи (Виминацијум, Београд) у сарадњи са локалним образовним и културним институцијама. За време трајања пројекта одржане су и три европске конференције, од коjих jе jедна била у Београду, са основном темом изградње мреже научних кампова и заједничке платформе на основу које би кампови боље функционисали и сарађивали.

 

Опис проjекта

Jедан од могућих начина да се млади заинтересују за науку и технологију су и научни кампови, у којима се пружа могућност да се ван школских клупа развија креативност у решавању научних и техничких питања путем истраживања.

Центар за промоцију науке je, као део пројектних активности, организовао већи број научних кампова у земљи (Виминацијум, Београд) у сарадњи са локалним образовним и културним институцијама. За време трајања пројекта одржане су и три европске конференције, од коjих jе jедна била у Београду, са основном темом изградње мреже научних кампова и заједничке платформе на основу које би кампови боље функционисали и сарађивали.

 

Опис проjекта

Jедан од могућих начина да се млади заинтересују за науку и технологију су и научни кампови, у којима се пружа могућност да се ван школских клупа развија креативност у решавању научних и техничких питања путем истраживања.

Центар за промоцију науке je, као део пројектних активности, организовао већи број научних кампова у земљи (Виминацијум, Београд) у сарадњи са локалним образовним и културним институцијама. За време трајања пројекта одржане су и три европске конференције, од коjих jе jедна била у Београду, са основном темом изградње мреже научних кампова и заједничке платформе на основу које би кампови боље функционисали и сарађивали.