ReConNeCt, European Researchers’ Night project

Главни циљ пројекта ReConNeCt је откривање истинског карактера истраживача и приказивање њихових вишеструких, као и суптилних ”људских” страна. Ово је прави изазов имајући у виду да се истраживачи сматрају неприступачним усамљеницима који воле да решавају мистерије науке, који несебично раде за добробит човечанства, и једном речју, унапређују наш свакодневни живот. У складу са заједничким циљевима Европске ноћи истраживача и поред ових наведених циљева, пројекат ReConNeCt ставља посебан акценат на оно најважније – почетак нечије будуће научне одисеје, тј. инспирисање и мотивисање младих генерација будућих научника и људи који мењају свет.

Опис пројекта

Тематски оквир ReConNeCt-а замишљен је као заокружени двогодишњи пројекат који би у првој години приказао начин на који су концепти и теме свакодневице повезани локално са науком, док би у другој години дао приказ како су наша стварност и наука повезани глобално. Пројекат се фокусира на интересантне локалне везе у науци и личности истраживача у 2018, као и на теме глобалних повезивања које истраживачи траже у 2019. години. Кампања подизања свести o инклузивним вредностима Ноћи истраживача предвиђена је у обе године пројекта.

Улога ЦПН-а

ЦПН води радни пакет 2, у оквиру кога ће координисати активности научних клубова у Кикинди, Шапцу и Сенти, као деловима Мреже у Војводини чији је био иницијатор оснивања и окупљања.

Опис пројекта

Тематски оквир ReConNeCt-а замишљен је као заокружени двогодишњи пројекат који би у првој години приказао начин на који су концепти и теме свакодневице повезани локално са науком, док би у другој години дао приказ како су наша стварност и наука повезани глобално. Пројекат се фокусира на интересантне локалне везе у науци и личности истраживача у 2018, као и на теме глобалних повезивања које истраживачи траже у 2019. години. Кампања подизања свести o инклузивним вредностима Ноћи истраживача предвиђена је у обе године пројекта.

Улога ЦПН-а

ЦПН води радни пакет 2, у оквиру кога ће координисати активности научних клубова у Кикинди, Шапцу и Сенти, као деловима Мреже у Војводини чији је био иницијатор оснивања и окупљања.

Опис пројекта

Тематски оквир ReConNeCt-а замишљен је као заокружени двогодишњи пројекат који би у првој години приказао начин на који су концепти и теме свакодневице повезани локално са науком, док би у другој години дао приказ како су наша стварност и наука повезани глобално. Пројекат се фокусира на интересантне локалне везе у науци и личности истраживача у 2018, као и на теме глобалних повезивања које истраживачи траже у 2019. години. Кампања подизања свести o инклузивним вредностима Ноћи истраживача предвиђена је у обе године пројекта.

Улога ЦПН-а

ЦПН води радни пакет 2, у оквиру кога ће координисати активности научних клубова у Кикинди, Шапцу и Сенти, као деловима Мреже у Војводини чији је био иницијатор оснивања и окупљања.