PESHES: Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIS and System

Основни циљ пројекта PESHES је унапређење управљања, рада и квалитета високошколских установа у Србији. У оквиру испуњавања општег циља, утврђени су специфични циљеви попут дефинисања и имплементације индикатора и мера за оцену високошколских институција и система у целини.

Опис пројекта

Идеја пројекта PESHES, као и циљеви и исходи повезани су са два најважнија документа у Србији у овом домену, и то са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. и са Закључком о усвајању Акционог планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

У фокусу пројекта се налазе акције намењене увођењу индикатора квалитета у високо образовање и инструмената за имплементацију, а делимично и оне намењене јачању јавне одговорности високошколских установа за квалитет високог образовања, унапређењу и имплементацији концепта „Студент у центру учења“, као и унапређивању сарадње са послодавцима и привредом.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту PESHES јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 6 (WP6). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима који су професионално заинтересовани за реформу универзитетског образовања и даљи развој савремених студијских програма и концепата.

Поред вођења пројектних комуникација, Центар учествује у раду преосталих радних пакета, у припреми материјала и у дефинисању индикатора, као и у свим пројектним састанцима и другим активностима.

Опис пројекта

Идеја пројекта PESHES, као и циљеви и исходи повезани су са два најважнија документа у Србији у овом домену, и то са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. и са Закључком о усвајању Акционог планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

У фокусу пројекта се налазе акције намењене увођењу индикатора квалитета у високо образовање и инструмената за имплементацију, а делимично и оне намењене јачању јавне одговорности високошколских установа за квалитет високог образовања, унапређењу и имплементацији концепта „Студент у центру учења“, као и унапређивању сарадње са послодавцима и привредом.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту PESHES јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 6 (WP6). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима који су професионално заинтересовани за реформу универзитетског образовања и даљи развој савремених студијских програма и концепата.

Поред вођења пројектних комуникација, Центар учествује у раду преосталих радних пакета, у припреми материјала и у дефинисању индикатора, као и у свим пројектним састанцима и другим активностима.

Опис пројекта

Идеја пројекта PESHES, као и циљеви и исходи повезани су са два најважнија документа у Србији у овом домену, и то са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. и са Закључком о усвајању Акционог планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године.

У фокусу пројекта се налазе акције намењене увођењу индикатора квалитета у високо образовање и инструмената за имплементацију, а делимично и оне намењене јачању јавне одговорности високошколских установа за квалитет високог образовања, унапређењу и имплементацији концепта „Студент у центру учења“, као и унапређивању сарадње са послодавцима и привредом.

Улога ЦПН-а

Примарни задатак ЦПН-а на пројекту PESHES јесте комуникација и дисеминација пројектних резултата кроз вођење радног пакета 6 (WP6). За потребе пројекта креиран је сајт, као и разноврсни промотивни материјали намењени свима који су професионално заинтересовани за реформу универзитетског образовања и даљи развој савремених студијских програма и концепата.

Поред вођења пројектних комуникација, Центар учествује у раду преосталих радних пакета, у припреми материјала и у дефинисању индикатора, као и у свим пројектним састанцима и другим активностима.