Добривоје Лале Ерић

Руководилац Сектора за међународну сарадњу

Конакт:dleric@cpn.rs

 

 

Владимир Цицвара

Техничка и ИТ подршка

Конакт:itsupport@cpn.rs

 

 

Катарина Анђелковић

Спољни сарадник

Конакт:kandjelkovic@cpn.rs

 

Слободан Цоба Јовановић

Креативни директор

Конакт:slobodan.jovanovic@coba.rs

 

 

Марјана Бркић

Саветник за послове међународне сарадње

Контакт: mbrkic@cpn.rs

 

 

Марина Костић

Саветник за финан. и админ. међународних пројеката

Конакт:mmatovic@cpn.rs

 

 

Петар Лаушевић

Саветник за послове међународне сарадње

Конакт:plausevic@cpn.rs

 

 

Ђурђа Тимотијевић

Саветник за послове међународне сарадње

Конакт:djtimotijevic@cpn.rs

 

 

др Јулија Бала

Саветник за послове међународне сарадње

Контакт: jballa@cpn.rs

 

 

 

Copyright©CPN

2017 – 2019