Добривоје Лале Ерић
Руководилац Сектора за
међународну сарадњу
Конакт:dleric@cpn.rs

Слободан Цоба Јовановић

Креативни директор

Конакт:slobodan.jovanovic@coba.rs


Марина Костић
Саветник за финан. и админ.
међународних пројеката

Конакт:mmatovic@cpn.rs

Владимир Цицвара

Техничка и ИТ подршка

Конакт:itsupport@cpn.rs


Марјана Бркић
Саветник за послове
међународне сарадње

Контакт: mbrkic@cpn.rs


Петар Лаушевић
Саветник за послове
међународне сарадње

Конакт:plausevic@cpn.rs

Copyright©CPN

2017 – 2019