TeRRIFICA – Territorial RRI fostering Innovative Climate Action

Циљ пројекта TeRRIFICA јесте свеобухватно обједињавање података, истраживања и активности, како би се припремио општи пресек стања условљеног климатским променама у мапираним деловима Европе. Разноврсни приступи који укључују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце треба да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу
против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Опис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут утицаја нових технологија, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Пројекат TeRRIFICA управо наступа са те позиције, са циљем анализе утицаја и предлога новог модела посвећеног смањењу штетног дејства климатских промена. Неколико територија широм Европе послужиће као тест простори за иницијалну анализу, мапирање климатских утицаја и последичних промена, али и добрих пракси и активности које спроводе државне институције, научне и образовне установе, невладин сектор и стручне асоцијације, појединци и посвећене организације.
У другој фази пројекта ће се креирати посебно развијени сет препорука и примењивих пракси за сваку од одабраних територија – три регије у Немачкој, атлантска обала у Француској, шире градске области Барселоне, Минска и Познања, и Београд у оквиру дунавског и савског слива Југоисточне Европе – како би се под окриљем концепта ”живих лабораторија” тестирале стратешке активности. Коначни резултат пројекта ће бити мапе са активним подацима и резултатима, уз моделе и смернице који су успешно реализовани и проверени у пракси.
Од почетне позиције која предвиђа детаљно мапирање и активне консултације са кључним актерима и доносиоцима одлука на свим нивоима, пројекат TeRRIFICA ће се најпре кретати ка ублажавању очигледних последица климатских промена. Коначни циљ представља развијање методолошких алата помоћу којих би се будуће промене предвиђале и антиципирале, а њихово дејство значајно умањило или у потпуности неутралисало.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор активности у више земаља Југоисточне Европе – од Хрватске до Румуније, и од Албаниjе до Мађарске. У земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима, истраживачко-образовним центрима, државним институцијама и невладиним организацијама, Центар ће организовати бројне састанке, радионице и семинаре, како би се најпре дефинисао радни оквир пројекта TeRRIFICA, а затим кроз практично деловање тестирали предложени модели и решења. Заједнички именитељ и смерница рада у Југоисточној Европи су повезани са водним ресурсима, односно са загађењем, управљањем и биодиверзитетом вода у сливовима Дунава и Саве, где ће пример Београда служити као фокална тачка пројекта у региону Југоисточне Европе.

Опис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут утицаја нових технологија, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Пројекат TeRRIFICA управо наступа са те позиције, са циљем анализе утицаја и предлога новог модела посвећеног смањењу штетног дејства климатских промена. Неколико територија широм Европе послужиће као тест простори за иницијалну анализу, мапирање климатских утицаја и последичних промена, али и добрих пракси и активности које спроводе државне институције, научне и образовне установе, невладин сектор и стручне асоцијације, појединци и посвећене организације.
У другој фази пројекта ће се креирати посебно развијени сет препорука и примењивих пракси за сваку од одабраних територија – три регије у Немачкој, атлантска обала у Француској, шире градске области Барселоне, Минска и Познања, и Београд у оквиру дунавског и савског слива Југоисточне Европе – како би се под окриљем концепта ”живих лабораторија” тестирале стратешке активности. Коначни резултат пројекта ће бити мапе са активним подацима и резултатима, уз моделе и смернице који су успешно реализовани и проверени у пракси.
Од почетне позиције која предвиђа детаљно мапирање и активне консултације са кључним актерима и доносиоцима одлука на свим нивоима, пројекат TeRRIFICA ће се најпре кретати ка ублажавању очигледних последица климатских промена. Коначни циљ представља развијање методолошких алата помоћу којих би се будуће промене предвиђале и антиципирале, а њихово дејство значајно умањило или у потпуности неутралисало.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор активности у више земаља Југоисточне Европе – од Хрватске до Румуније, и од Албаниjе до Мађарске. У земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима, истраживачко-образовним центрима, државним институцијама и невладиним организацијама, Центар ће организовати бројне састанке, радионице и семинаре, како би се најпре дефинисао радни оквир пројекта TeRRIFICA, а затим кроз практично деловање тестирали предложени модели и решења. Заједнички именитељ и смерница рада у Југоисточној Европи су повезани са водним ресурсима, односно са загађењем, управљањем и биодиверзитетом вода у сливовима Дунава и Саве, где ће пример Београда служити као фокална тачка пројекта у региону Југоисточне Европе.

Опис проjекта

Свакодневно се суочавамо са броjним изазовима попут утицаја нових технологија, неравномерне потрошње природних ресурса, здравља становништва или миграција, на коjе истраживања и иновациjе у великоj мери утичу и могу да пруже значаjан допринос. Пројекат TeRRIFICA управо наступа са те позиције, са циљем анализе утицаја и предлога новог модела посвећеног смањењу штетног дејства климатских промена. Неколико територија широм Европе послужиће као тест простори за иницијалну анализу, мапирање климатских утицаја и последичних промена, али и добрих пракси и активности које спроводе државне институције, научне и образовне установе, невладин сектор и стручне асоцијације, појединци и посвећене организације.
У другој фази пројекта ће се креирати посебно развијени сет препорука и примењивих пракси за сваку од одабраних територија – три регије у Немачкој, атлантска обала у Француској, шире градске области Барселоне, Минска и Познања, и Београд у оквиру дунавског и савског слива Југоисточне Европе – како би се под окриљем концепта ”живих лабораторија” тестирале стратешке активности. Коначни резултат пројекта ће бити мапе са активним подацима и резултатима, уз моделе и смернице који су успешно реализовани и проверени у пракси.
Од почетне позиције која предвиђа детаљно мапирање и активне консултације са кључним актерима и доносиоцима одлука на свим нивоима, пројекат TeRRIFICA ће се најпре кретати ка ублажавању очигледних последица климатских промена. Коначни циљ представља развијање методолошких алата помоћу којих би се будуће промене предвиђале и антиципирале, а њихово дејство значајно умањило или у потпуности неутралисало.

Улога ЦПН-а

Центар за промоциjу науке jе регионални центар пројекта и координатор активности у више земаља Југоисточне Европе – од Хрватске до Румуније, и од Албаниjе до Мађарске. У земљама региона, у сарадњи са локалним партнерима, истраживачко-образовним центрима, државним институцијама и невладиним организацијама, Центар ће организовати бројне састанке, радионице и семинаре, како би се најпре дефинисао радни оквир пројекта TeRRIFICA, а затим кроз практично деловање тестирали предложени модели и решења. Заједнички именитељ и смерница рада у Југоисточној Европи су повезани са водним ресурсима, односно са загађењем, управљањем и биодиверзитетом вода у сливовима Дунава и Саве, где ће пример Београда служити као фокална тачка пројекта у региону Југоисточне Европе.