Responsible Research and Innovation Networked Globally

Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG).

Опис проjекта

Пројекат RRING је посвећен актуелном европском концепту Одговорног истраживања и иновација (Responsible Research and Innovation – RRI) које је стратешки постављено као оквир за науку, истраживања и иновације унутар програма Хоризонт 2020. Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG). У оквиру пројекта RRING до краја године започиње глобално мапирање добрих пракси заснованих на овом приступу, уз коришћење посебно креиране методологије. Једна од основних вредности пројекта јесте стварање глобалне мреже и базе RRI пракси и чинилаца, који ће захваљујући улози и позицији УНЕСКА остати трајна вредност и након окончања пројекта. Паралелно ће се радити на изради стратешког документа, заснованог на процесу мапирања, дијалога са професионалном заједницом и издвајању најбољих пракси, приступа и резултата. Методолошка анализа ће се фокусирати на четири тематске, односно научноистраживачке области: информационо-комуникационе технологије (ИКТ), енергија, управљање отпадом и био-економија.

Улога ЦПН-а

Улога Центра за промоцију науке се умногоме ослања на улогу коју је Центар имао унутар великог европског пројекта RRI Tools, где су мапиране добре праксе и развијени алати за имплементирање RRI концепта у различитим друштвеним оквирима и међу различитим професионалним заједницама у пет земаља региона. Кроз учешће у RRING пројекту, Центар ће наставити рад са регионалним партнерима, проширити поље деловања и сарадње и на Румунију и Мађарску, дајући јасан печат ширег региона Југоисточне Европе на европско и глобално мапирање и позиционирање RRI концепта, сродних научноистраживачких оквира иодговарајућих пракси.

Опис проjекта

Пројекат RRING је посвећен актуелном европском концепту Одговорног истраживања и иновација (Responsible Research and Innovation – RRI) које је стратешки постављено као оквир за науку, истраживања и иновације унутар програма Хоризонт 2020. Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG). У оквиру пројекта RRING до краја године започиње глобално мапирање добрих пракси заснованих на овом приступу, уз коришћење посебно креиране методологије. Једна од основних вредности пројекта јесте стварање глобалне мреже и базе RRI пракси и чинилаца, који ће захваљујући улози и позицији УНЕСКА остати трајна вредност и након окончања пројекта. Паралелно ће се радити на изради стратешког документа, заснованог на процесу мапирања, дијалога са професионалном заједницом и издвајању најбољих пракси, приступа и резултата. Методолошка анализа ће се фокусирати на четири тематске, односно научноистраживачке области: информационо-комуникационе технологије (ИКТ), енергија, управљање отпадом и био-економија.

Улога ЦПН-а

Улога Центра за промоцију науке се умногоме ослања на улогу коју је Центар имао унутар великог европског пројекта RRI Tools, где су мапиране добре праксе и развијени алати за имплементирање RRI концепта у различитим друштвеним оквирима и међу различитим професионалним заједницама у пет земаља региона. Кроз учешће у RRING пројекту, Центар ће наставити рад са регионалним партнерима, проширити поље деловања и сарадње и на Румунију и Мађарску, дајући јасан печат ширег региона Југоисточне Европе на европско и глобално мапирање и позиционирање RRI концепта, сродних научноистраживачких оквира иодговарајућих пракси.

Опис проjекта

Пројекат RRING је посвећен актуелном европском концепту Одговорног истраживања и иновација (Responsible Research and Innovation – RRI) које је стратешки постављено као оквир за науку, истраживања и иновације унутар програма Хоризонт 2020. Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG). У оквиру пројекта RRING до краја године започиње глобално мапирање добрих пракси заснованих на овом приступу, уз коришћење посебно креиране методологије. Једна од основних вредности пројекта јесте стварање глобалне мреже и базе RRI пракси и чинилаца, који ће захваљујући улози и позицији УНЕСКА остати трајна вредност и након окончања пројекта. Паралелно ће се радити на изради стратешког документа, заснованог на процесу мапирања, дијалога са професионалном заједницом и издвајању најбољих пракси, приступа и резултата. Методолошка анализа ће се фокусирати на четири тематске, односно научноистраживачке области: информационо-комуникационе технологије (ИКТ), енергија, управљање отпадом и био-економија.

Улога ЦПН-а

Улога Центра за промоцију науке се умногоме ослања на улогу коју је Центар имао унутар великог европског пројекта RRI Tools, где су мапиране добре праксе и развијени алати за имплементирање RRI концепта у различитим друштвеним оквирима и међу различитим професионалним заједницама у пет земаља региона. Кроз учешће у RRING пројекту, Центар ће наставити рад са регионалним партнерима, проширити поље деловања и сарадње и на Румунију и Мађарску, дајући јасан печат ширег региона Југоисточне Европе на европско и глобално мапирање и позиционирање RRI концепта, сродних научноистраживачких оквира иодговарајућих пракси.

Опис проjекта

Пројекат RRING је посвећен актуелном европском концепту Одговорног истраживања и иновација (Responsible Research and Innovation – RRI) које је стратешки постављено као оквир за науку, истраживања и иновације унутар програма Хоризонт 2020. Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG). У оквиру пројекта RRING до краја године започиње глобално мапирање добрих пракси заснованих на овом приступу, уз коришћење посебно креиране методологије. Једна од основних вредности пројекта јесте стварање глобалне мреже и базе RRI пракси и чинилаца, који ће захваљујући улози и позицији УНЕСКА остати трајна вредност и након окончања пројекта. Паралелно ће се радити на изради стратешког документа, заснованог на процесу мапирања, дијалога са професионалном заједницом и издвајању најбољих пракси, приступа и резултата. Методолошка анализа ће се фокусирати на четири тематске, односно научноистраживачке области: информационо-комуникационе технологије (ИКТ), енергија, управљање отпадом и био-економија.

Улога ЦПН-а

Улога Центра за промоцију науке се умногоме ослања на улогу коју је Центар имао унутар великог европског пројекта RRI Tools, где су мапиране добре праксе и развијени алати за имплементирање RRI концепта у различитим друштвеним оквирима и међу различитим професионалним заједницама у пет земаља региона. Кроз учешће у RRING пројекту, Центар ће наставити рад са регионалним партнерима, проширити поље деловања и сарадње и на Румунију и Мађарску, дајући јасан печат ширег региона Југоисточне Европе на европско и глобално мапирање и позиционирање RRI концепта, сродних научноистраживачких оквира иодговарајућих пракси.