European Artificial Intelligence Lab

European ARTificial Intelligence Lab
(Европска лабораторија вештачке интелигенције)

Вештачка интелигенција (AI – Artificial Intelligence) полагано постаје свеприсутна појава и умногоме обликује наше животе, понашање, навике, активности. Са њеним даљим развојем и очигледним драматичним напретком, отварају се бројна питања, дилеме, страхови или одушевљавања. Но какве су заправо перспективе које AI заиста нуди? И да ли нам и како научници и уметници кроз интердисциплинарну сарадњу и заједничке концепте могу помоћи да разумемо будућност која је већ на прагу, а негде и започела? Пројекат European ARTificial Intelligence Lab се бави бројним сродним темама и отвара заједничку дискусију на широком пољу вештачке интелигенције које укључује неуронауке и роботику, али и нове (суб)дисциплине које још нису нашле своје српске називе, попут Data Science-а, Machine или Deep Learning-а.

Сазнајте више

TeRRIFICA

TeRRIFICA – Territorial RRI fostering Innovative Climate Action

Циљ пројекта TeRRIFICA јесте свеобухватно обједињавање података, истраживања и активности, како би се припремио општи пресек стања условљеног климатским променама у мапираним деловима Европе. Разноврсни приступи који укључују најшири круг грађана, локалне активисте, истраживаче, доносиоце одлука и друге ангажоване појединце треба да пруже свеобухватне смернице за даљу борбу
против климатских промена, прилагођавање измењеним околностима и предвиђање будућих дешавања.

Сазнајте више

Scientix

Scientix је највећа европска онлајн заједница која окупља наставнике СТЕМ дисциплина, али и бројне доносиоце одлука и едукаторе, са циљем да се подрже СТЕМ дисциплине и нови педагошки приступи. На онлајн платформи се налазе бројни пројекти самих наставника који представљају примере добре праксе. Међу њима постоје и изузетно квалитетни и успешни пројекти у којима учествују наставници из Србије. Основни циљ Центра је да се повећа број оваквих пројеката и укључених наставника из Србије.

Сазнајте више

SySTEM 2020

SySTEM2020: Connecting Science Learning outside the Classroom

Пројекат SySTEM2020 je фокусиран на учење ван школских учионица, пре свега у домену природних наука и математике (енгл. STEM). Мапирање овакве врсте ваннаставних активности широм Европе, али и процена бројности трансдисциплинарних програма су окосница прављења препорука едукаторима за одржавање сличних програма. Истраживање ће обухватити ђаке узраста од 9 до 20 година из 19 земаља, уз равномерну заступљеност различитог географског и социо- економског статуса. Биће укључене и мањине и заједнице миграната чиме се добија активна мапа која покрива различите постојеће праксе у Европи.

Сазнајте више

RRING

Responsible Research and Innovation Networked Globally

Циљ пројекта RRING јесте мапирање, повезивање и оснаживање различитих глобалних пракси које својим садржајем, начелима и циљевима одговарају европском RRI концепту. У коначном, RRING пројекат ће покушати да успостави универзалне критеријуме и номенклатуру кроз Циљеве одрживог развоја Уједињених нација (Sustainable Development Goals – SDG).

Сазнајте више

PESHES

PESHES: Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIS and System

Основни циљ пројекта PESHES је унапређење управљања, рада и квалитета високошколских установа у Србији. У оквиру испуњавања општег циља, утврђени су специфични циљеви попут дефинисања и имплементације индикатора и мера за оцену високошколских институција и система у целини.

Сазнајте више

STEM School Label

STEM School Label је пројекат креиран са циљем акредитовања школа на европском нивоу, које на ефикасан и иновативан начин приступају подучавању СТЕМ предмета, чиме значајно доприносе усвајању вештина и подизању нивоа компетентности у овој области. Идеја овог пројекта је да оснажи сарадњу између школа, индустрије и истраживача на локалном нивоу, чиме би се олакшао процес преласка из једне у другу етапу у образовању.

Сазнајте више

ReFocuS 2.0

ReFocuS 2.0, European Researchers’ Night project

Циљ пројекта “Пут до научног петка” (Road to Friday of Science) је да промени фокус и промовише вредности културног наслеђа и природних ресурса у друштву, као и да истакне колико је значајна улогa коју заједнице играју у очувању културног наслеђа и управљању тим вредностима. Потенцијал који културно наслеђе има да понуди је огроман, а корист од њега је доступна свима. Пратећи тенденције и смернице Европске уније, која препознаје важност културног и природног наслеђа као индикатора и трајне вредности друштвеног развоја, скрећемо пажњу јавности на синергију образовања, културног и природног наслеђа, и одрживог развоја.

Сазнајте више

ReConNeCt

ReConNeCt, European Researchers’ Night project

Главни циљ пројекта ReConNeCt је откривање истинског карактера истраживача и приказивање њихових вишеструких, као и суптилних ”људских” страна. Ово је прави изазов имајући у виду да се истраживачи сматрају неприступачним усамљеницима који воле да решавају мистерије науке, који несебично раде за добробит човечанства, и једном речју, унапређују наш свакодневни живот. У складу са заједничким циљевима Европске ноћи истраживача и поред ових наведених циљева, пројекат ReConNeCt ставља посебан акценат на оно најважније – почетак нечије будуће научне одисеје, тј. инспирисање и мотивисање младих генерација будућих научника и људи који мењају свет.

Сазнајте више

BESTPRAC

BESTPRAC jе инициjатива коjа има за циљ унапређење стања у области административне подршке транснационалних истраживачких проjеката стварањем мреже истраживачких администратора.

Сазнајте више

RETHINK

Научна комуникација налази се у кључноj фази развоjа услед појаве дигиталних комуникационих платформи које не само да представљају нове могућности, већ воде и ка новим изазовима. RETHINK проjекат даје нови угао гледања на научну комуникациjу, који препознаје баријере и неједнакости ка отвореним и рефлективним везама између науке и друштва. RETHINK доноси значаjну и дугорочну промену у научној комуникациjи како би се повећале могућности и надвладале недоумице у свеобухватном процесу дигитализациjе, уз подршку друштву да реши кључне изазове широм Европе и света.

Сазнајте више

ODDYSEy

Страница у припреми

Сазнајте више

Copyright©CPN

2017 – 2019