Међународне активности:

Европски пројекти

Пројекти на којима је ЦПН освојио финансирање ЕУ

Научни кампови у Европи (Science Camps in Europe)

Центар за промоцију науке је партнер у COMENIUS пројекту Science Camps in Europe. Циљ овог пројекта је да се повежу организатори кампова ради успостављања сарадње, размене идеја и искустава, повезивање кампова са локалним компанијама, универзитетима и другим научним институцијама, локланим школама и образовним програмима.

Истражите више о пројекту Научни кампови.

Европски студентски парламент (European Students Parliament)

Центар за промоцију науке је део пројекта групе Wissenschaft in Dialog (Наука кроз дијалог). У овом пројекту, кроз симулацију парламента ученици ће искусити како се доносе одлуке у скупштини и да искажу сопствене идеје.

Истражите више о пројекту Европског студентског парламента.

САТОРИ (SATORI)

Центар за промоцију науке је партнер у САТОРИ FP7 пројекту на тему етичких питања у истраживачком раду и упознавања јавности са резултатима истраживања. У пројекту учествују организације из 13 европских земаља.

Истражите више о пројекту САТОРИ.

V-ALERT

Циљ овог пројекта је промовисање предности технологије у контексту целоживотног учења. Пројекат је базиран на онлајн методологији заснованој на 3D виртуелном моделу, мултимедијалном материјалу за учење и бројним симулацијама студија случаја у циљу заштите од злоупотребе информација и неауторизованог приступу онлајн системима.

Истражите више о пројекту V-ALERT.

RR&I TOOLKIT

Центар за промоцију науке је једна од 27 институција из исто толико земаља које су део RR&I TOOLKIT FP7 пројекта Европске комисије. Циљ овог пројекта је креирање и развијање упутства за тренинге и дисеминацију на тему одговорног истраживања и иновација.

Истражите више о пројекту RR&I TOOLKIT.

CREATIT (Implementing Creative Strategies to Inquiry Based Science Teaching)

CREATIT повезује науку, креативност и технологију: циљ пројекта је да развије вештине у предавању природних наука кроз друге креативне и уметничке дисциплине у оквиру формалног школског образовања. Циљна група су наставници виших разреда основних школа и нижих разреда средњих школа. Пројекат траје две године и броји седам партнера из шест европских земаља.

Истражите више о пројекту CREATIT.

Ноћ истраживача (Researchers' Night)

Центар за промоцију науке и ове године учествује у европској Ноћи истраживача. Европска Ноћ истраживача се одржава сваке године последњег петка у септембру широм Европе, у чак 300 градова. У Србији се Ноћ истраживача одржава по пети пут, а финансирана је из програма ХОРИЗОНТ 2020 - највећег програм Европске уније за истраживање и иновационе делатности, а у оквиру под-програма Марија Кири. Ове године манифестација ће се одржати у чак 9 градова у Србији, а Центар за промоцију науке са својим програмом учествује у Београду, Новом Саду, Суботици и Панчеву.

Истражите више о пројекту Ноћ истраживача.

Европска мрежа дигиталне уметности и науке

Европска мрежа дигиталне уметности и науке (European Digital Art and Science Network) је пројекат финансиран кроз програм Креативна Европа Европске комисије, чији је координатор Арс електроника из Линца (Ars Electronica). Основни циљ пројекта јесте спој савремених научних открића и актуелних пракси у домену дигиталне уметности – интерактивна уметност, дигитална музика и звук, дигитални дизајн, дигиталне архитектонске инсталације, компјутерске анимације, филм, фотографија и визуелни ефекти, дигиталне заједнице и друштвене мреже, хибридна уметност, перформанси и кореографије. Два првонаграђена пројекта добијају једномесечну резиденцију и менторски рад с научницима у Јужној европској опсерваторији (ESO) која се налази у Чилеу.

Истражите више.

Пројекти на којима је ЦПН партнер

Џендерсте (genderSTE)

Центар за промоцију науке је партнер COST акције у пројетку genderSTE. Директорка Центра, Александра Дрецун, је координаторка пројекта за Србију. Циљ акције је промоција родне једнакости у науци и технологији кроз промоцију каријере жена у науци и технологији.

Истражите више о пројекту ЏендерСТЕ.

PLACES

Центар за промоцију науке jе део европског пројекта под називом “PLACES“ чија је тема развоj градова научне културе. ”PLACES” пројекат усмерава научне институције да развију и ојачају политику научне комуникације на локалном нивоу. Тренутно броjи 69 градских партнеrстава у 27 европских земаља.

Истражите више о пројекту PLACES.

Међународна сарадња

Центар за промоцију науке на бројним пројектима сарађује са следећим међународним организацијама:

Наука у друштву (Science in Society)

Директорка Центра за промоцију науке, Александра Дрецун је чланица програмског комитета „Наука у друштву“ Европске комисије. Циљ SiS је да изгради везу између науке и јавности, инспирише будуће генерације научника, интегрише науку у све могуће друштвене сфере. Оваква стратегија Европска уније је могућа уколико се пружи подршка овим активностима путем знања те се одатле обезбеђују финансијска средства за FP7 пројекте.

Истражите више о програму Наука у друштву.

European Network of Science Centers and Muesums (ESCITE)

ESCITE је европска мрежа научних центара и музеја која повезује научне комуникаторе у више од 400 институција у 50 земаља. Основан 1989. ESCITE повезује своје чланове кроз пројекте и активности и олакшава размену идеја и најбоље праксе о актуленим питањима популаризације науке.

Истражите више о ESCITE.

UNESCО

УНЕСКО је међународна организација која креира услове за дијалог међу друштвима, културама и народима који су засновани на заједничким друштвеним вредностима. Мисија УНЕСКО-а је допринос изградњи миру, смањење сиромаштва, одрживи развој и интеркултурни дијалог кроз образовање, науку, кулутуру, комуникације и информације.

Истражите више о UNESCО.

European Science Events Association (EUSEA)

Eвропска асоцијација научних догађаја је платформа која умрежава организације које се баве неформалним образовањем и организацијом популарних научних догађаја у Европи – али и шире. Ова платформа се односи на научну комуникацију, дијалог између грађана и науке у смислу: научних парламената, популарних конференција, научних кафе-а, дечијих научних клубова итд.

Истражите више о EUSEA.

Аssociation of Science Technology Centers (ASTC)

Асоцијација научних и технолошких центара основана је 1973. а данас броји око 600 чланова у преко 40 земаља. Кроз стратешко евезивање и партнерства, АСТЦ подржава научне центре и музеје у проактивном критичком притупу друштвеним изазовима, локалним и глобалним, уз разумевање и укључивање науке као кључног ресурса.

Истражите више о ASTC.

National Science Teacher Association (NSTA)

Са средиштем у Вриџинији, САД, Национална асоцијација научних наставника помаже у професионалном развоју научних наставника. Публикујући водиче, приручнике, часописе и додатну литературу ова асоцијација унапређује стратегије учења и даје примере најбоље праксе предавања научних школских предмета.

Истражите више о NSTA.

International Network of Public Communication of Science and Technology (PCST)

Међународна мрежа јавне комуникације науке и технологије је мрежа индивидуа и институција широм света који су активни у организовању и изучавању јавне комуникације науке и технологије. Ова мрежа укључује научне новинаре, научне музеје и центре, научне позоришне редитеље, истраживаче и научнике популаризаторе.

Deutsche Mathematiker-Vereinigung

Немачко математичко друштво је главно професионално друштво немачке математике. Основано је 18. септембра 1890. Ово друштво окупља најбоље немачке математичаре и кроз широк спектар едукативних програма популаризује и развија математику.

Истражите више о Deutsche Mathematiker-Vereinigung.

British Council in Serbia

Фокус Британског савета у Србији је на промоцији вештина развоја енглеског језика, образовања, науке и уметности. Своју мисију Британски савет у Србији остварује са домаћим и британским партнерима развијајући различите програме и организујући креативне догађаје.

Истражите више о British Council.

l'Institut français de Serbie

Францукси институт у Србији је признат и цењен партнер свих професионалаца у култури у земљи и региону а сарађује са мрежом установа и партнера како би омогућио присуство врхунских француских уметника и осталих уважених професионалаца. Француски институт подстиче јачање француског језика и културе али и дебату о важним друштвеним питањима.

Истражите више о l'Institut français de Serbie.

Instituto Italiano di Cultura

Италијански институт за културу је институција Републике Италије која се бави културним активностима у Србији. У складу са овим циљевима Институт се бави организацијом културних догађаја, културном сарадњом и научним истраживањем (конференције и дебате), подршком ширења књижевних, филмских и позоришних дела италијанских аутора на српском језику.

Истражите више о Instituto Italiano di Cultura.

Међународне активности